đậu tương đen hữu cơ

Tôn giáo & Đối thoại

09:36 26/03/2013

Thư ngỏ phúc đáp bài chỉ trích Công giáo và Tin lành của tác giả Nguyễn Sâm ngày 20/02/2013

Ta phải biết qua lịch sử các Tôn giáo mới hiểu sự phức tạp cuả các đạo Tin Lành. Họ thuộc về Kytô giáo và thề phản lại Công giáo vì bất đồng với Giáo Hoàng Vatican (nên tự xưng là Thệ phản).
Kính Quí Vị thân hữu lương giáo thân quý,

Sau khi đọc qua bài trên Net chỉ trích Cựu Ước và Kytô Giáo, cảm tưởng đầu tiên của một nhà Thần học Công giáo là, nếu tôi không lầm, tác giả vốn là một tín đồ ngoan đạo, nhưng vì kém kiến thức giáo lý và quá ngây thơ, nhẹ dạ bị ảnh hưởng của nhóm giáo sĩ Quốc doanh « Tôn giáo và Dân tộc VN » nên võ đoán nhiều điều lộn ngôn phạm thượng với Kytô giáo. « Xin Chúa tha cho anh vì không biết việc anh làm » (lời trối Chúa Giêsu trên Thập giá trước khi sinh thì). Tôi sẽ cầu Chúa nhiều cho anh ấy.

Xin nói rõ ràng. Trước tiên tác giả lẫn lộn giữa Cựu Ước thuộc Do Thái giáo và Tân Ước là của Công Giáo. Chính Chúa Giêsu Kytô đã từng trả lời cho các tiến sĩ Do Thái giáo thời đó : « Ta đến không phải là phá đổ Lề luật và lời dạy của Tiên tri đạo cũ (Cựu Ước) mà là hoàn bị nó (sách Matthieu, chương 5, câu 17). Như thế, Công giáo tiếp nối Cựu Ước của Do thái giáo để hoàn thành lịch sử Cứu độ nhân loại của Chúa Trời ; không khác gì kinh Coran của Hồi Giáo.

Tôi xin tuần tự dẫn chứng sau đây :

I /  Về tên Đức Chúa Trời, theo ngữ nguyên Hy bá lai (hébreux), chữ viết của họ không có mẫu âm (voyelle), chỉ có phụ âm (consonne) nên viết « YHWH » và chính dân Do Thái đọc ra là Yahweh. Nhưng theo truyền thống Cựu Ước, sách Cựu Ước do 5 trường phái viết ra và tên của Chúa được Dân ưu tuyển Do Thái đặt ra « Elohim », « Yahweh ». Thực sự Chúa không có những tên đó, vì khi Abraham hỏi Chúa là ai và muốn thấy Chúa Trời, nhưng Ngài chỉ trả lời « Ta là Ta », «  nếu con thấy Ta, con sẽ chết ngay nên phải cúi đầu sát đất giữa hai đầu gối để nghe lời phán của Ta » (lưu ý : người Hồi Giáo cũng cầu nguyện như vậy !).
Năm trường phái Cựu Ưóc đó là :

-    Elohisme (thời cổ lỗ Sáng thế ký). Tên Chúa được gọi là Elohim.
-    Yahwisme (thời lưu lạc Samạc). Tên Chúa được gọi là Yahweh.
-    Deutéronomisme (Lề luật và Dân số).        --- id ---
-    Sacerdotal (Thượng phẩm và Lêvy giáo phẩm)   --- id---
-    Elohim Yahwisme (tổng họp thời Quan phán, Vua, Tiên tri, sách Khôn ngoan…Tên Chúa được gọi Sabaoth (guerrier), Elohim, Yahweh, Adonaï (Seigneur). Còn Jehovah theo phiên dịch Pháp ngữ hiện nay.

Theo Tân Ước, chính Đức Kytô Giêsu đã mặc khải Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Còn tên Chúa Giêsu là tên cao đẹp nhứt các tên (Phil. 2, 9) do Thiên Sứ Gabriel truyền bảo.

II /  Về những bạo tàn , ác đức trong Cựu Ước : Ta nên hồi tưởng lại thời chiến lúc dân Do Thái lưu lạc 40 năm trong Samạc, bị các dân tộc Samạc tấn công, sát phạt. Chúa Trời đã bảo vệ dân tuyển của Người, nuôi ăn và giải khát bằng phép lạ, ban 10 giới răn để sống tốt lành, nhưng dân Người bất trung bất nghĩa đã thờ bò vàng, bỏ Chúa nên thay vì từ Ai Cập đến núi Sinaï rồi đến đất Canaan (xứ Palestine) lộ trình chừng một năm, Chúa Trời phạt họ phải đi lồng vồng đến 40 năm trời để cho cả thế hệ già bất xứng chết hết. Đó là không kể đất nẻ ra nuốt, lửa trời xuống đốt họ đến gần tận diệt, vì họ thờ thần tượng và lấy vợ ngoại giáo trong khi Chúa Trời đã mặc khải chỉ có một độc thần là Đức Yahweh và lấy vợ cùng một chủng tộc Do Thái thờ Đức Yahweh thôi. Cả Moïse cũng không vào được Đất hứa Canaan vì ông đã ngờ vực  quyền phép Chúa khi Chúa dạy đập đá lấy nước giải khát dân. Phải công nhận là Đức Yahweh rất đố kỵ và công thẳng đối với các thần ngoại đạo…Nói đến luật chiến tranh thường tình, kẻ thắng sát hại đối phương như các văn minh khác và chiếm chiến lợi phẩm nhứt là lương thực, vũ khí và con gái. « La guerre, c’est la guerre ».

III /  Về Tân Ước và lỗi lầm Giáo Hội Công Giáo : Tôi không còn biết nói gì hơn là nhận lỗi theo tinh thần sự tạ lỗi của Đức Giáo Hoàng Jean Paul II. Ai người cho mình là toàn vẹn : « L’erreur est humaine ». Giáo Hội Công giáo cũng là nhân trần, mai nhờ có Chúa Thánh Linh bảo trợ luôn bằng không cũng bị mai một như các đế quốc hùng mạnh khác (Lamã, Tần Thủy Hoàng, Maya, Napoléon, Nga Sô viết, Trung cộng, Hồi giáo, Angkor, Batư, Nazi và cả Việt cộng nay mai).

IV /  Về vụ đất của Giáo Hội ở Hà Nội : Nên đọc lại lịch sử địa lý đất đai. Giáo Hội là một thực thể quốc gia và hội thánh. Đất đai toà Khâm sứ đã được mua đàng hoàng với quan lại thời đó. Đất chùa Bảo Thiên đã bị bỏ hoang từ lâu nên chính quyền thời đó xung công và nhượng lại để hành đạo, vụ Lavang là do Phật Giáo nhượng lại cho Công Giáo…Vậy có gì là bất chính đâu ? Còn Việt cộng cướp đất dân quê nghèo khó để bán lại cho tư bản ngoại giao, sao không ai nói tới và tố cáo đi ? Chống đạo thân cộng là ai đây ?

V /  Về vấn đề thực dân : Nếu ai đã từng học lịch sử kinh tế thì biết rõ thế kỷ 18, kỹ nghệ trù phú nhứt ở Âu châu, giống như Trung cộng hiện nay. Do đó, việc tìm thị trường mới đã thúc đẩy Âu châu sang chiếm Á châu. Lý do dân số tiêu thụ này đã có nền văn minh từ 5 000 năm trước và đất đai có lắm tài nguyên thiên nhiên. Đó là thực thể của thời ấy, không ai chống đối nổi ngay cả Trung Hoa và Nhật Bản cũng bị chiếm đóng. Chỉ trích thì dễ quá ! Ai xin lỗi ai đây ? Nhứt là ngày nay chế độ Trung Cộng đã làm ngập tràn hàng độc và giả trên thế giới ngay cả Việt Nam. Họ còn tàn ác bất công hơn cả thực dân xưa. 

VI /  Về Công Giáo là ngoại lai : Sai lầm to ! Thử hỏi Phật Giáo từ đâu đến ? Khổng, Lão giáo từ đâu sang ? Cộng sản từ đâu sâm nhập vào Việt Nam ta ? Phải chăng đây là luật tiến hoá của vũ trụ tín ngưỡng vậy ! Binh ai chống ai đây ? Xin một chút công tâm nhé !

VII /  Vấn đề Tin Lành : Ta phải biết qua lịch sử các Tôn giáo mới hiểu sự phức tạp cuả  các đạo Tin Lành. Họ thuộc về Kytô giáo và thề phản lại Công Giáo vì bất đồng với Giáo Hoàng Vatican (nên tự xưng là Thệ phản). Tín lý của Tin Lành, ngoại trừ Anh Giáo của vua Henri VIII và Tin Lành Canh cải Đức của Luther, đa số mang ít nhiều khiếm khuyết trong giáo lý và đa dạng, nhiều khi thành lạc giáo (sectes). Họ gồm có hơn 200 chi nhánh trên thế giới : chẳng hạn Evangélisme (Tân ước), Pentecôtisme (nói tiếng lạ), Baptisme (rửa tội), Témoins de Jéhovah (truyền giáo), Mormon (chống tiến hoá), Scientologie (phân tâm học), Moon (chống cộng triệt để), Charismatique (cầu Chúa trực tiếp) v.v…

VIII /  Về những dẫn chứng Cựu Ước : Tôi nhận thấy tác giả không có cái nhìn sáng suốt về bối cảnh lịch sử thời đó đối với thời nay.

Vốn thời Cựu Ước thuộc thời thượng cổ, con người thời đó đều thờ đa thần, vì chưa biết Chúa Trời, nên rất dã man, tàn bạo và luôn ngạo mạn. Việc Chúa chúc dữ cho Caïn, con thứ của Adam và Eve vì « nhân loại quá hung ác » (Sách thời Noê – Gn. 6 : 5 – 7). Do đó bạo động và độc ác là cá tính của con người như đã minh chứng. Các tín đồ các tôn giáo đã đối nghịch nhau như kẻ thù, đừng nói đến chiến tranh giành đất, chiếm gia sản nhau. Còn những bằng chứng sau đây không chính xác lắm. Xin lượt kể :

1 / Sách « Phục Tuyền Luật Lệ Ký » (Deutéronome : 12 : 2-7). Đây nói về lịnh Thượng Đế đã ban đất hứa cho dân ưu tuyển của người, nơi mà dân ngoại đạo thờ đa thần cần phải tru diệt để thờ Chúa Yahweh độc nhất. Sau này, chính đế quốc Lamã của César và đế quốc Babylone của Nabuchodonosor2  đã hai lần tàn phá đền thờ Jerusalem của Do Thái vì là đối địch giữa đa thần và độc thần. Mahomet cũng từng tàn sát dân ngoại đa thần để truyền đạo độc thần Allah vào thế kỷ thứ sáu sau này. Tắt một lời, giữa bối cảnh thời bạo lực lúc đó, lý kẻ mạnh luôn thắng thế.

2 /  Sách « Thi Thiên » (psaume 137 : 9). Đây Thánh vịnh của dân Do Thái. Họ đã bị áp tải lưu đầy ở Babylone sau khi thua trận nên đau thương khóc nhớ thành thánh Jerusalem của họ đã bị tàn phá do vua Nabuchodonosor2. Dân Babel đã tàn sát dân Chúa cách dã man, bắt vua và hoàng hậu Do Thái về làm nô lệ, giết trẻ con, cướp của cải v.v…Babel và Babylone là một. Vốn Babel là tháp ngạo mạn mà dân thời đó muốn xây lên chọc Chúa Trời, bị Chúa phạt thành ngôn ngữ bất đồng, buộc lòng phải tản lạc đi khắp muôn phương thành nhiều dân tộc khác biệt trên thế giới. Con gái Babel ở đây là dân ngoại đạo thành Babylone đã giết trẻ sơ sinh vậy.

3 /  Sách Tiên tri Samuel 1 (15 : 2-3). Đây là luật chiến thắng mà Chúa dậy cho dân người phải trừng phạt kẻ thù Amelec vì họ đã tàn sát dân Chúa. Luật chiến tranh có vay có trả vậy.

4 /  Sách Dân số ký (Nombres 31.32). Đây là thành tích của Absalon, con ngỗ nghịch của David đóng quân ở phía bắc xứ Juda, đã chiến thắng dân Madian, dòng dõi xa của vợ Abraham nhưng lại thù địch với dân Chúa của Moïse. Chiến lợi phẩm chiếm được, họ chia ra một phần để tế tự cho Hòm Bia Thánh linh thiêng, nuôi sống hàng giáo phẩm Levi và Thầy Cả Thượng phẩm ; còn các cô gái trinh thì lo việc tế tự, phần còn lại chia cho dân chúng và binh lính bị thiếu thốn trăm bề của đời lưu lạc triền miên trên sa mạc.

Đây cũng là luật chiến tranh của kẻ chiến thắng ! Dân tộc nào chiến đấu cũng thế, ngay cả Việt Nam ta qua các triều đại Lý, Lê, Trần, Nguyễn…Có khác gì hơn !

IX /  Chúa Trời chỉ ban 10 điều răn cho Moïse, nhưng ông đã đập nát trên con bò vàng của dân bất trung thời đó. Ông bắt buộc phải khắc lại với Chúa.

X /  Hoàng Đế Constantine (306-337) không tự ý viết lại Thánh Kinh theo ý mình, trái lại đã ký Edit de Milan (năm 312) triệu tập Công đồng Nicée, để chống lại Arius là nhà thần học lạc đạo. Ông vua Lamã này đã biến Công giáo thành quốc giáo, đã xây cất đền thờ Latran, đền Vatican, đại thánh đường Saint Sépulcre tại Jerusalem và nhiều đền thánh lừng danh khác trên nước Ý.

XI /   Thánh Kinh chính thức  do trường Thánh kinh Jerusalem hiệu đính và tái bản từ năm 1973. Bản dịch ra Việt ngữ danh tiếng khoa học và trung thực nhứt của linh mục Nguyễn Thế Thuấn DCCT phát hành năm 1976 tại Saïgon. Vụ dịch Thánh Kinh do ủy ban dịch thuật tại Việt Nam, tôi chỉ nghe qua, không rõ là của quốc doanh hay không ? Xin tác giả Nguyễn Sâm nên hiểu rằng Kinh Thánh đã được nhiều tác giả viết từ thời thượng cổ hoang dại bạo tàn không thể so sánh với thời hiện kim của ta được. Tôi tự hỏi sao tác giả không khen tặng Tân Ước của Chúa Giêsu. Xin thông qua cho Cựu Ước của Do Thái giáo xa xưa đầy khiếm khuyết và khó hiểu đối với người Công Giáo chúng ta nên Giáo Hội không buộc giáo hữu đọc Cựu Ước, nếu thiếu trình độ kiến thức đạo lý.

XII /  Về vấn đề một số hàng Giáo phẩm tại Vatican và thế giới đã sa phạm tội đồng tình luyến ái và nhục dục trẻ thơ. Vì Giáo luật không minh bạch, và luật độc thân duy trì của Giáo Hội Công Giáo dù rất anh hùng xuất chúng, nhưng trái luật tự nhiên. Chính thánh Phaolô đã chẳng khuyên : « Ai không cầm được dục tình nên lập gia đình còn hơn làm gương xấu ». Về việc ĐGH Benêdicto XVI chính vì lý do chantage của bọn đồng tình ái đối với một vài Hồng y, Giám mục tội phạm. Chính Ngài đã cho phép toà án đời kết án họ và khai trừ và treo chén thánh của họ…

XIII /  Hội Thánh thánh thiện do Đức Kytô Giêsu lập ra để rao giảng « Tin Mừng » Tân Ước, nhưng Giáo Hội thuộc nhân tính nên có thể lầm lỗi. Từ đó việc hối cải, đền tạ rất cần thiết để được thánh hóa trong Giáo Hội Công Giáo. Tục ngữ chẳng có câu : « Thú tội là được thứ tha phân nửa » vậy. Những người chỉ trích hồ đồ Tôn giáo, vì thiếu thông hiểu sâu xa đạo lý Tân ước  thì quá dễ dàng. Nhưng ai nhận thức được những điều tốt đẹp « làm lành lánh dữ » của Tôn giáo và đem ra thực hành lại khó hơn. Vậy ta chọn thái độ nào cao quí đối với Tín điều tốt của Tôn giáo đó. Thử hỏi đạo nào không có lạc đạo, cuồng tín hay tử đạo ?
Nếu ta không đồng ý với đạo của ta thì nên đi chỗ khác chơi vậy.

XIV /  Chính Thiên Chúa tối cao đã mặc khải sự hiện hữu của mình cho Nhân loại từ lúc Tạo Thiên lập địa, đã tạo dựng và an bài vũ trụ và cảnh đẹp cho nhân loại, dựng muôn thú cây trái nuôi chúng ta. Chính Chúa chọn ta. Ta là tạo vật làm sao chọn Đấng Tạo hoá vô cùng, quyền phép, từ nhân được. Ngài là Đấng thiêng liêng uy quyền vô lượng, Tạo hoá của vạn vật, nào phải là « đảng trưởng cướp của hiếp dâm » ai. Nói thế là điên khùng, ngu xuẩn, mù quáng, dốt nát, phạm thượng không thể tha thứ được đối với người biết điều. Hy vọng Nguyễn Sâm còn tỉnh trí và khôn ngoan, có công tâm một chút vậy.

XV /  Về việc ngụy tạo Thánh Kinh, xuyên tạc Lời Chúa là một vấn đề giả dối (faux problème). Chính Nguyễn Sâm đang sa phạm điều trên, gây ngờ vực đức tin cho bao tín đồ ngoan đạo khác của Chúa. Đối với những con người thiếu thiện chí, công tâm, không ai thèm cải chính vô ích. Nhứt là đối với những « con quỷ vương » (anti Christ) cận ngày tận thế, đã được Tân Ước đề cập đến (Sách Khải Huyền thánh Jean).


***********

 • LỜI  ĐÚC  KẾT

Xin tác giả Nguyễn Sâm nên suy nghĩ lại. Đạo Chúa thuộc về tâm linh, không phải về luận lý. Đức tin cho ta phần rỗi và Đạo cho lẽ sống. Chối đạo là tự sát để chết đời đời. Xin chấm dứt trò chơi phạm thượng. Nên cố gắng học hỏi Giáo lý nghiêm chỉnh sâu xa hơn. Sự nghi ngờ của Bạn là dấu chỉ của sự trưởng thành Đức tin. Đừng tuyệt vọng nhé ! Nên tìm học hỏi kỹ Thần học và Kinh Thánh Tân Ước (miễn Cựu Ước củ Do Thái).

Đừng nghe theo những kẻ lạc đạo, phá đạo, rối đạo, vì cửa Hoả Ngục đang chờ kẻ chối bỏ Chúa vì lý luận ngạo mạn không tới đâu. Nên nhớ rằng xưa kia thiên thần Lucifer bị đuổi xuống Hoả Ngục thành quỷ, Adam và Eve phạm tội tổ bị đuổi ra khỏi địa đàng, dân tộc tiên khởi nhân loại đã xây tháp Babel chọc Chúa Trời bị phạt tản mác khắp muôn phương vì ngôn ngữ bất đồng bất ngờ. Tất cả chỉ vì tội Kêu ngạo mà thôi ! 

Nếu Bạn muốn nên người siêu đẳng đả phá những tín điều tôn giáo từ ngàn xưa, Bạn hãnh diện ở đâu, và người đời sẽ cho Bạn là cái giống gì ? Bạn Nguyễn Sâm có muốn bị Chúa phạt đời đời hay sao ?

Tôi xin khiêm cung cầu Chúa nhân từ thứ tha cho sự nhẹ dạ  sai lạc của Bạn, còn xa mới được gọi là thông minh xuất chúng. Bạn có biết không ảnh hưởng lạc đạo của Bạn sẽ làm hư mất nhiều linh hồn. Họ sẽ kéo Bạn cùng xuống Hoả Ngục đời đời vậy. 

Đây là lời khuyên chân thành nhất của người Bạn xa xôi. Mong Bạn thông minh hiểu cho…

Kính bút và xin mạn phép chấm dứt từ nay việc lý luận vô bổ này.


Antoine Nguyễn Tấn
(Thần học sử gia các Tôn giáo ISTR và Sorbonne Paris)

Bình luận (16)

Lịch sử nhân loại hàng triệu năm..chúa mới 2000 tuổi..bây giờ người ta đi tới cung trăng..mấy cha nội cuồng tín vừa vừa thôi..nói ông đức giáo hoàng gì đó đi xe ngựa đi..đừng đi máy bay và xe hơi nữa...cái quan điểm mấy cha nội công giáo CỔ LỖ SĨ quá ...
Phi hành gia ( 05/10/2016 15:01:28)
Sao ở Phap mà lai còn những   ngườii mù quáng ,thiển cận và u ám   như ong Nguyen Tân thi tôi không thể hiểu nổi Những thành tựu của các ngành khoa học ,của nhân loại chắc phải vất bỏ hết để ôm lấy cái niềm tin ngu muội ,không cần lý trí ,không   cần trí   tuệ ,không cần sự thực , Nhân loại cần nhanh chóng thoat khỏi tình trạng bán khai về   tôn giáo.
tqtruong ( 18/04/2015 22:00:07)
Lời nói không là daoMà cắt lòng đau nhói Lời nói không là khói Sao khiến mắt ta cayLời nói không là mâyMà đưa ta xa mãi...Sao không ngồi nghĩ lại...Nói với nhau nhẹ nhàng..!?
Trần Bảo Khang ( 02/09/2014 13:55:58)
Thien Chua la dang quyen nang cao ca, xin dung xucpham Nguoi vo co, chung ta la nguoi toi loi, nhung Thien Chua da hy sinh cuu chuoc cho chung ta
Teresa Thai Nguyen Tuong Giang 0988251714 ( 06/07/2014 14:46:00)
mot loi noi mot cach nghi co the dua ta gan hon voi chua hoac voi hoa nguc.thi tai sao ko chon   con duong an toan hon cho minh.neu biet chet ma van lao dau vao hoa ra la ke ngu dai.xin cac ban dung thach do thien chua. vi moi thu ko tu nhien ma ton tai
hoang duyet ( 13/08/2013 16:10:37)
  Có ai tìm hiểu và đưa được các cách hòa hợp tôn giáo kg? Làm được vậy cũng cố niềm tin cho đạo họ nhưng lại không đẩy họ tin mù quáng nếu không gây hại (....thôi cũng kệ), vì tôn giáo còn đi chung với nét đặc trưng văn hóa bản sắc tư tưởng vùng miền, hãy tôn trọng đừng để họ tổn thương cái gốc...Cùng ngồi xuống và hãy làm, nói sao gọi là hợp thời . Thấy toàn là người đứng về 1 phía mà ný??? nuận.
H.K says ( 12/08/2013 15:46:02)
Bài Của tác giả làAntoine Nguyễn Tấn viết rất hay!(Thần học sử gia các Tôn giáo ISTR và Sorbonne Paris)...nhưng tôi xin góp ý mấy chỗ trích dẫn sai tên nhân vật nhu sau: 1) Mô-sê muốn biết danh chúa và thấy Thánh nhan Chúa Trời chứ không phải Abraham:   - sách Xuất hành đoạn 3 câu 13 đến 15... 2) Xuất hành 33 câu 12 - 23)
laclong ( 08/07/2013 01:57:57)
1. Có ai thấy Chúa đẻ con người ra đâu?2. Ông làm sao ông biết được luyện ngục ?3. Chúa tạo con người tốt lành sao mới sanh ra đã quái dị rồi tôt lành chổ nào?4. Đức tin nào cũng bước qua cỗng lý trí chứ, sao lại mù quáng vân phục vậy.5. Chẳng có ai đụng đến danh Chúa cả, vì có chúa đâu mà đụng.6. Nếu sa hỏa ngục thì Giáo hoàng xuống trước, các cha xuống sau. Đọc 7 núi tội rồi biết, có phải không?
gửi người nhảm nhí ( 18/05/2013 06:49:46)
Sở dĩ Chúa tạo ra hoả ngục để răn dạy con cái   Chúa, không thể nói chúa không nhân từ,có thưởng thì phải có phạt-đây là quy luật mà bất cứ tôn giáo hay nhà nước nào đều có. Vã lại, những người dưới luyện ngục vẫn có thể được hưởng nước thiên đàng nếu được người sống cầu nguyện . Con người Chúa tạo ra tốt đẹp nhưng lạm dụng tự do không nghe theo lời Chúa, vì vậy phải có hình phạt thích đáng. Còn về Cựu Ước, đặc biệt là việc sáng tạo trời đất và con người là   ađam và eva thì phần này mang ý nghĩa tâm linh, tín đồ chỉ nên theo tin tưởng vào ĐỨC TIN của mình để tránh bị những người thiếu hiểu biết lung lay ĐỨC TIN. Xin những người ngoại giáo đừng đụng đến danh Chúa để khỏi sa hoả ngục đời đời và đừng dùng hiểu biết nông cạn của mình để những người khác chê cười.
gửi người sắp sa hoả ngục ( 11/05/2013 00:38:17)
“Vụ án” Galileo Galilei, ( @ ).Năm 1610 Galileo xuất bản một cuốn sách về các quan sát thiên văn của mình với các mặt trăng của Sao Mộc, sử dụng quan sát này để ủng hộ lý thuyết nhật tâm của vũ trụ của Copernicus chống lại thuyết địa tâm Ptolemy và các lý thuyết của Aristote. Năm sau đó, Galileo tới thăm Rome để chứng minh kính viễn vọng của mình trước các nhà triết học và toán học của Học viện Dòng Tên Rôma (Jesuit Collegio Romano), và để họ tự thấy bằng mắt mình sự thực về bốn mặt trăng của sao Mộc. Khi ở Rome ông cũng trở thành một thành viên của Accademia dei Lincei.Năm 1612, xuất hiện sự chống đối thuyết nhật tâm của vũ trụ đang được Galileo ủng hộ. Năm 1614, từ bục giảng kinh của Vương cung thánh đường Santa Maria Novella, linh mục Tommaso Caccini (1574–1648) lên án các ý kiến của Galileo về sự chuyển động của Trái Đất, cho rằng chúng là nguy hiểm và gần với sự dị giáo. Galileo tới Roma để bảo vệ mình trước những cáo buộc đó, nhưng, vào năm 1616, hồng y Robert Bellarmine đích thân khiển trách Galileo bắt ông không được ủng hộ cũng như giảng dạy thiên văn học Copernicus. Trong năm 1621 và 1622, Galileo đã viết cuốn sách đầu tiên của mình, Người thí nghiệm (Il Saggiatore), được phê duyệt và cho phát hành năm 1623. Năm 1630, ông quay lại Roma để xin giấy phép in cuốn Đối thoại về hai Hệ thống Thế giới, được xuất bản tại Florence năm 1632. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ấy, ông bị bắt phải ra trước Thánh bộ Giáo lý Đức tin ở Roma.Sau một phiên xử của giáo hoàng, theo đó ông bị nghi ngờ mạnh mẽ là dị giáo, Galileo bị quản thúc tại gia và các hoạt động của ông bị giáo hoàng kiểm soát. Từ năm 1634 trở về sau, ông sống tại ngôi nhà thôn quê ở Arcetri, bên ngoài Florence. Ông bị mù hoàn toàn năm 1638 và bị chứng thoát vị và mất ngủ đầy đau đớn, vì thế ông được cho phép tới Florence chữa bệnh. Ông tiếp tục tiếp khách cho tới năm 1642, sau khi qua đời vì sốt và chứng tim đập nhanh.Nhưng, “sau đó không lâu, vào năm…1992, 350 năm kể từ năm Galilei qua đời”, Ngày 31 tháng 11 năm 1992, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thể hiện sự hối tiếc về cách vụ Galileo được phán xét, và chính thức công nhận rằng Trái Đất… không đứng yên, như kết quả của một cuộc… nghiên cứu do Viện Văn hoá Giáo hoàng tiến hành. (...)
El-Constantine ( 13/04/2013 14:25:23)
Tôi thấy ông thần học sử gia Tấn   này, học sao nói vậy chỉ có biết vân phục lời Chúa mà không hề suy nghĩ?!. Có lý hay không có lý. Nếu nói Chúa nhân từ sao lại tạo hỏa ngục chứ? Từ chối chúa là quyền tự do của con người tại sao lại hù dọa?????Thì nhân từ chổ nào? Ông Tấn nhẹ dạ cả tin những điều nhãm nhí và phi lý; thời đại văn mình mà cũng có người ăn học như ông Tấn mà vẫn còn tin thử hỏi:   Adam Eve sinh con trai ra lấy ai làm vợ ? Xin ông trả lời giùm...... còn nhiều điều phi lý nữa....Nếu ông tin như vậy thì người đời sẽ nói   ông ăn học cái giống gì?   Tôi đoán không lầm chắc ông nhồi sọ, nhãm nhí lâu ngày nó trở thành có lý cho nên ông   không thể thóat ra khỏi cái vòng kim cô đó thôi.
nghe mà ngứa lỗ trái qúa đi ( 11/04/2013 05:55:06)
đọc bài của ông nguyễn tấn xong, tôi cảm thấy thích thú muốn xuống hoả ngục đời đời của ông ấy quá đi thôi! này ông nguyễn tấn! hãy phát động chiến dịch hiệp thông cầu nguyện cho những người dám nói xấu thiên chúa,phải xuống hoả ngục hết đi,để đỡ phải nghe những lời báng bổ thánh thần của họ,amen!đến giờ này là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tồn tại được những lời mê sảng về thế giới thần linh như anton nguyễn tấn thì quả đó là phép lạ của chúa thánh thần vậy,amen!
ngọc tiên ( 10/04/2013 08:04:04)
Tâm linh rồi sao, tin những điều mù quáng à!đức tin nào cũng phải bước qua cổng lý trí
Phuong xa ( 09/04/2013 07:49:55)
Nếu thừa nhận ông Galileo đúng, thì kinh thánh sai bét, mà kinh thánh sai bét, thì Chúa trời có gì hơn con người chứ?!Có phải không ạ?thời đại ngày nay mà còn dùng chiêu bài hù dọa xưa rồi diễm ơi!Và lợi dụng diễn đàn này hay nọ để truyền đạo...
Tội nghiệp ơi là tôi nghiệp ( 09/04/2013 07:32:49)
Sơn Tinh- Thủy Tinh.Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên gọi là Mỵ Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được vua cha yêu thương rất mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng.Một hôm có hai chàng trai đến, xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, hò mưa, mưa tới - Chàng này tên gọi là Thủy Tinh.Một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng cả.Hùng Vương băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán rằng:- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về.Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương.Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về.Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu, không năm nào Thủy Tinh không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.* * *(Thế nên, tất cả các dãy núi ở Việt Nam đều là “tác phẩm” của Sơn Tinh!)... (Roong…roong…). A lô, tôi nghe đây!- Xin chào, tôi đang ở đỉnh núi Everest, đỉnh núi này có độ cao là 8850 mét so với mực nước biển!- À, tưởng chuyện gì, “tác phẩm” của Sơn Tinh đấy!... (Roong…roong…). A lô, vâng tôi nghe! -Xin chào, tôi là Neil Armstrong. Tôi vừa trở về từ cung Hằng!-Ồ, chào Neil! Thế trâu ăn mất nhiều lúa không?- Trâu nào cơ? -Thì trâu mà chú Cuội chăn ấy!- Bó tay thôi! Nhưng trên ấy cũng có nhiều núi non lắm!-Biết r.ô.ồ.i, “tác phẩm” của Sơn Tinh đó! (…)
El-Constantine ( 02/04/2013 13:51:35)
Giáo hoàng La Mã tiết lộ bí mật sáng thế Trước những thành công của khoa học, đặc biệt là cỗ máy gia tốc hạt lớn LHC tái tạo vụ nổ Big Bang để tìm hiểu sự hình thành vũ trụ, Giáo hội Thiên chúa giáo không thể im lặng. Chính vì vậy trong Lễ hiển linh (theo Kinh thánh là ngày ba vua, theo một vị sao đến với Chúa) giáo hoàng La Mã đã giảng giải về điều này tại Quảng trường Thánh Pierre ở Vatican trứoc khoảng 10.000 giáo dân. Giáo hoàng La Mã tuyên bố Vũ trụ không phải là kết quả của sự trùng hợp ngẫu nhiên của các sự kiện mà “một số người bắt chúng ta phải tin”. Cụm từ “một số người” đương nhiên giáo hoàng ám chỉ các nhà bác học đưa ra lý thuyết về Big Bang, cho rằng chính do sự kiện này mà toàn bộ thế giới xung quanh ta xuất hiện. Thế giới ấy được tạo thành từ một điểm cực kỳ nhỏ gọi là Điểm kỳ dị (Singularity) mà 13,7 tỷ năm về trước đã nổ tung, rồi giãn nở đến kích thước không thể tưởng tượng nổi và ngày nay vẫn đang tiếp tục giãn nở. Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố thuyết Big Bang nông cạn vì nó không “giải thích được bản chất của thực tế”. “Chúng ta chỉ có thể giải thích được vẻ đẹp huy hoàng của thế giới, những bí hiểm ẩn chứa trong đó, sự hùng vĩ cũng như tính hợp lý của nó bằng sức mạnh thiêng liêng của Đức chúa, người sáng tạo ra Thiên đường và Địa ngục”, đấng chăn chiên nói. Và ông bảo mọi người phải hiểu rằng rằng Big Bang cũng chính Đức chúa trời sắp đặt nên.Như vật là chính ông - vị giáo hoàng đương nhiệm – là người hoà giải một cách khôn ngoan giữa những nhà sáng tạo luận (creationist) và những nhà tiến hoá luận (evolutionist). Ông ta đã không quên và không gạt bỏ Vật lý học. Nghĩa là, ông dành cho Đức chúa vai trò của người khởi xướng ra quá trình tiến hoá của cả Vũ trụ lẫn loài người. Thực chất là Benedict XVI đã phải thừa nhận những nghiên cứu khoa học, bởi dẫn chứng quá rõ ràng. Trong bài thuyết giáo ông cũng không nói xấu những thí nghiệm trên cỗ máy gia tốc hạt lớn LHC, nơi các nhà vật lý đang mô phỏng chính vụ nổ Big Bang vả trạng thái của Vũ trụ ngay sau vụ nổ đó. Nghĩa là khi người ta đã thực hiện các quá trình ấy thanh công, ông mới “chìa tay ra bắt”. Nhân đây cũng nói luôn là các nhà khoa học vẫn có một điểm yếu là chưa giải thích được từ đâu mà có Điểm kỳ dị – cái “nhân” ban đầu của thế giới của chúng ta. Giáo hoàng “không cho phép” điểm này có mặt là do sự ngẫu nhiên (nếu không thì Chúa để làm gì ?!).Các nhà xã hội học lập tức tiến hành một cuộc điều tra dư luận. Họ cho biết 30% đồng ý với giáo hoàng. Nếu quả là có Big Bang thật thì chính Đức chúa đã sắp đặt chứ còn ai vào đấy nữa. Thế nhưng lại có tới trên 40% người được hỏi không tán thành ý kiến này vì cho rằng Big Bang nổ ra không dính dáng gì đến Đức chúa. Những người còn lại không tin Đức giáo hoàng mà cũng chẳng tin các nhà khoa học. Theo họ cách giải thích này không hơn gì cách giải thích kia, cả hai đều sai nhưng thế nào mới đúng, họ không biết.Các nhà khoa học cũng chẳng thích thú gì sự cởi mở và khoan dung của giáo hoàng Benedict so với quan điểm bảo thủ không thừa nhận bất cứ điều gì của Khoa học (họ vẫn kịch liệt phản đối sự phá thai cũng như việc thụ tinh trong ống nghiệm) của những người tiền nhiệm. Một tay đùa cợt bỗng xuất hiện. Đó là một ông giáo sư sinh học Trường ĐH Minnesota có họ là Meyer. Ông ta viểt tong blog của mình rằng “Giáo hoàng tuyên bố rằng có Dức chúa trời đứng đằng sau vụ Big Bang. Điều đó quả thật là đáng kính trọng quá ! Chỉ tiếc rằng Ngài không đưa ra các số liệu bổ sung, để chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức để tìm hiểu và tái tạo ra nó. Và Ngài cũng chẳng công bố một tý nào về sự việc này trên các Tạp chí Vật lý”. Gần đây các giáo hội cũng đã ngừng kể lại câu chuyện với một “số liều” truyền thống cũ kỹ rằng Đức chúa đã tạo ra thế giới trong 6 ngày. Mà điều này thì có công bố bằng giấy trắng mực đen. Trong Kinh thánh đấy thôi! Con số này khác xa con số 13,7 tỷ năm mà các nhà khoa học tính toán, Hoá ra Kinh thánh nói tựa như một kiểu nói phúng dụ nào đó. Nó không phản ảnh về khoảng cách thời gian, mà chỉ nói về phương pháp và trình tự việc làm (của Chúa) mà thôi. Còn về điều tại sao Đức giáo hoàng lại đề cập đến Big Bang mà đã có lấn ông nói (dựa vào chính khoa học) bên cạnh vũ trụ của chúng ta còn tối thiểu có 4 cái tương tự. Nói cách khác Chúa đã sáng tạo ra không chỉ một mà vài cái một lúc. Chắc ông nói dự phòng bởi ông nhớ lại việc giáo hội đã đưa lên giàn thiêu Galileo, người đã dám nói trái với Kinh thánh. Galileo đã được “xoá án” và hôm nay Nhà thờ đã được thừa nhận tiến hoá luận là một thuyết khoa học và chẳng có lý do nào để Chúa không vận dụng quá trình tiến hoá tự nhiên trong khi tạo ra các loài. (TheoVietnam.net).
El-Constantine ( 31/03/2013 15:31:19)

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
 • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
 • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
 • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
 • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
 • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
 • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
 • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
 • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
 • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
 • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp