đậu tương đen hữu cơ

GĐPT & CLB Trẻ

15:32 10/04/2011

Đức tự tín của người Phật tử

(TG&DT) - Trong Kinh, chư Phật tổ thường nói chúng sanh bỏ quên hạt ngọc của mình, tự quay lưng với mình nên bị mất mình. Mất mình là như vậy, là mất đi tự tính sáng suốt, chớ không phải mất thân mạng này. Cho nên quan trọng là phải phát huy cái chân thật, cái sẵn có của chính mình bằng niềm tự tin nơi ta

      Nim an vui ch có khi tâm chúng ta chm dt phin não kh đau. Vì thế, đ có được an vui, không gì hơn là chúng ta dp sch hết nhng mm mng gây đau kh cho mình, cho người. Mun thế, ch có mt con đường duy nht, đó là tu tp đ tnh hóa thân tâm mà thôi.


      Người Pht t khi đã quyết tâm tu, trước phi có đc t tín, không nên băn khoăn. Ti sao? Vì trong lòng băn khoăn thì vic làm s không ti nơi, vì vy người tu phi cương quyết. Đc t tín ca người tu, không có nghĩa là t kiêu, t đi. T tín đây tc là tin chc mình là Pht và mình tu s thành Pht. Tin mt cách khng đnh như vy, nht đnh vic tu s tiến. Có thành tu đc t tín viên mãn, công phu tu ca chúng ta mi thành công được.


Chúng ta đã biết mi th v vi trên cuc đi này đu t cái tâm vng tưởng đo điên mà ra. Tâm y không phi là tâm chân tht ca mình. Do đó, ngày nay gp Pht pháp, được ch phương pháp tu hành, chúng ta đng lm nó na, đng tin cái tâm không chân tht y na. Phi khng đnh tâm th thanh tnh chân tht ca mình, mun thế, phi c gng buông b hết vng tưởng, đ tâm chân tht hin bày.

Sng được vi tâm th ca mình ri thì tt c nhng lăng xăng ri rm chung quanh s không làm gì được ta, mun thế phi tin mình có kh năng thành Pht. Dù bây gi chúng ta vn còn lang thang trong kiếp sng phiêu linh lãng t, trôi git mãi theo tâm viên ý mã, nhưng chng t Pht vn chưa h mt bao gi c. Nhn đnh rõ như vy, t đây v sau chúng ta có được nim tin vng mnh, thì vic tu hành mi đt kết qu tt. Nht đnh chúng ta phi tin tâm mình là Pht, sng li vi tâm đó, tt c nhng gì chung quanh buông b hết. Như vy mi an n được.


Tam t Tăng Xán trong bài “Tín Tâm Minh” đã dy rt rõ v vic tin tâm mình, tc tin vào tâm chân tht không hai ca chúng ta. Ai tin được tâm đó thì hin tin sng Pht, làm vic Pht, hít th Pht, cái gì cũng Pht hết. Tng bước đi n hoa sen, đâu cũng là cõi tnh lc, lúc nào cũng thy mt tri xuân tươi thm.


Điu quan trng là chúng ta phi tnh, phi quyết tâm quay v sng vi mình và tin chc vào kh năng thành Pht ca chính mình. Người con Pht là người can đm, không li, không trông cy vào nhng thế lc ngoài mình. Nếu nương ta bên ngoài, qua mt thi gian nào đó chúng ta s b mt mình. Vì nhng gì bên ngoài là ca bên ngoài, nó không phi là cái ca mình. Người tu phi nhn và sng li vi cái ca mình, cái bên ngoài ch là ngoi duyên tr giúp chúng ta thôi.


Trong Kinh, chư Pht t thường nói chúng sanh b quên ht ngc ca mình, t quay lưng vi mình nên b mt mình. Mt mình là như vy, là mt đi t tính sáng sut, ch không phi mt thân mng này. Cho nên quan trng là phi phát huy cái chân tht, cái sn có ca chính mình bng nim t tin nơi ta. Đó là điu th nht.


Chúng ta làm bt c vic gì bng tâm chân tht, nht đnh s dn đến kết qu tt đp. Bước đi ca Pht, B-tát có hoa sen n, đ nói lên s thanh thn, gii thoát, tươi đp ca nhng bc đã giác ng gii thoát. Nếu chúng ta không vướng bên này, không mc bên kia, không đu tư li l gì c thì có th tng bước đi ca mình cũng có hoa sen đ dưới chân. Ngược li, nếu bước đi mà canh cánh trong lòng, nào là vic hơn vic thua, thương gin… thì chng nhng hoa sen đ không ni, mà mình bước ti đâu qu đa cu này rung rinh sp sp ti đó. Bi vì nó nng n quá, tăm ti phin não chng cht trong tay ni ca mình, thành ra không có cái gì đ ni nhng bước chân như thế.


Mun ung dung t ti trước mi cnh duyên chung quanh, luôn c nhng nguy him trước mt, chúng ta phi có đc qu cm. Điu này nói thì d dàng, nhưng làm không phi d. Trong đi sng, trong vic làm, trong ngôn ng, nếu chúng ta không vng vàng, trong lòng bt n thì s vướng mc ngay. Nếu là người tu chân tht chúng ta nên t xét li mình đ ri dt khoát, cái nào ra cái ny, như vy thì mi an lc. Tht ra cnh duyên bên ngoài không t nói s làm khó chúng ta đâu, không có ngn núi nào nói s cn tr người leo núi c.


Khi nào chúng ta sáng sut, làm ch được mình thì tt c ngoi duyên bên ngoài ta đu s dng đúng vi tinh thn đo lý. Trái li tâm không sáng, chí không vng, chúng ta s b nhng th y xoay chuyn và ri mình li ngược xuôi theo chúng. C đi loay hoay ln qun, cui cùng chuc ly kh đau, làm gì cũng vướng mc hết. Đó là hin thc mà người tu phi biết và phi sp xếp sao cho vic tu hành ca mình tiến được.


 Pht tâm ca mình, ai cũng có nhưng vì mãi chy theo bên ngoài nên chúng ta quên mt nó thôi. Như bây gi nghe ai chi mình, ta hãy khoan, đng vì tiếng chi mà ni gin. Hãy soi thng, bình tĩnh nhn li, sng li vi tánh giác hay nghe ca mình. Quí v soi thng, nhn li, sng được vi tánh giác thì tiếng chi kia s không dn quí v đi đâu hết. Ch va nghe người ta nói li gì đó, chưa hn chi mình na, ta lin nghĩ đ cách đ đi phó thì dĩ nhiên tánh giác đã b m đi ri, phin não s lp đy trong tâm và ta th nhn kh đau, tc gin.


Cho nên người mun sng li vi tánh giác ca mình thì không hành đng như vy. Đi vi tt c các duyên lúc nào cũng bình tĩnh, sáng sut, không lm, không chy theo, không mc mu bi các duyên bên ngoài. Bi tánh giác không hình tướng nên không th ch ra c th, song nếu chúng ta nghim cho k, ai cũng có sn hết. Do có tánh giác ta mi có th nhn biết rõ ràng mi th mà không cn suy nghĩ gì c. Cái nhn biết vô tư y mi đích thc chân tht, không sai lm. Thế nhưng chúng ta cam chu mt mình, ít khi sng được vi cái chân tht này lm. Đó là đim khuyết d cn phi cha b.


Chúng ta đã có tánh giác sn mà bo tu là tu làm sao? Đây li là mt vn đ na. Có tánh giác nhưng mình b quên nên cũng như không. Ging người có tài sn ln nhưng l b quên đâu ri, bây gi hin ti không có nên cũng thành k nghèo thiếu. Nói tu là tu ch này, nghĩa là làm sao sng li được vi tánh giác sn có ca mình. Thành ra tuy có tánh giác sn mà phi tu. Ti sao phi tu? Tu đ nhn li cái sn có y, đng quên nó na. Nó vi mình không phi là hai nên khi nghe người ta chi mình vn bình thường, được mt bun vui không còn quan tâm na, như vy mi an lc được. Bi vì sng được vi tâm chân tht ri thì bt đng.


Như người thế gian ưa thích âm nhc, khi nghe tiếng nhc tâm hn đt hết vào nhng âm thanh y, quên c thi gian, không gian. Có khi ngi hng gi lng nghe như vy vn không thy mt thy chán. Cũng thế, người tu khi sng được vi tánh giác hoàn toàn trn vn ri thì cnh duyên bên ngoài s không can h gì mình na. Hin ti chúng ta còn b can h nhiu, phi không? Cnh nào bên ngoài cũng làm mình vui bun, phin não, thoái tâm B, ti vì mình chưa sng được vi tánh giác. Bây gi chúng ta sn sàng buông b tt c đ sng li vi tánh giác ca mình. Tu như thế mi đúng vi tinh thn ca người tu nht.


Nếu chu khó nghim k li, chúng ta s thy mình sng rt vô lý. Ti sao vô lý? Nhng th hư gi không tht, càng chy theo càng mc mu, càng to nghip càng chuc qu kh, vy mà chúng ta vn c chy theo nó. T sáng sm m con mt ra cho đến ti nhm mt li ng, không lúc nào mình có được phút giây dng li. Chúng ta c lăn x vào nghip lc, hăng say trong cuc din y, như thế mà nguyn Pht cho con được an lc thì làm sao an lc được? Pht nào có th cu giúp người thích bơi li trong s si mê vô lý. Nói vô lý vì mình đã có cái chân tht mà không chu nhn, c lao đu vào cái điên đo hư gi ri than kh và cu Pht cu kh. C chp nhn kéo dài cuc sng lê thê trong s vô lý đó. Càng vô lý càng điên đo, càng điên đo càng thêm vô lý, cho nên lăn ln trong vòng luân hi không dng. Có mt nhà thơ đã din đt ý này tht khéo: “Lang thang t đ luân hi, vô minh no trước xa khơi dm v”.


Mc đích rt ráo ca chúng ta là tu hành giác ng đ được an vui vĩnh vin, chm dt phin não kh đau. Đó cũng chính là mùa xuân bt dit không có thi gian và không gian gii hn. đó đt tâm luôn tr nhng đóa hoa ngát hương thơm ca trí tu và t bi. Cho nên đ có mt mùa xuân miên vin, xin mi tt c hãy phá tan cánh ca nhân ngã th phi, cm kiếm trí tu xông thng vào đt tâm thênh thang.


HT. Thích Nht Quang

 

Viết bình luận mới

Tên bạn
Email
Nội dung
 
  • Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng Ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa dát vàng nổi tiếng
  • Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng) Bộ hình ảnh Thập nhị Dược Xoa Thần tướng (Thích Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội Chùm ảnh "Hoa Hồng xuống phố" - TP.HCM và Hà Nội
  • Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng) Chùm ảnh: Tranh thư pháp mùa Vu Lan 2012 (Minh Hoàng)
  • Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo Chùm ảnh: Nghệ An tràn ngập sắc màu Phật giáo
  • Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ Đưa quá khứ bước ra từ những pho tượng giả cổ
  • Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa) Lược sử Ðức Phật Thích Ca từ thành đạo đến nhập niết bàn (HT.Thiện Hoa)
  • Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc Đa dạng, hân hoan Phật đản tại Hàn Quốc
  • Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ” Người giữ hồn “Quốc hoa Tây Hồ”
  • Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội Chùm ảnh: Hoa "Đức Phật" rực sáng đường phố Hà Nội

Đánh giá của bạn về giao diện website: tongiaovadantoc.com

Rất tiện lợi và chuyên nghiệp
Giao diện đẹp dễ dùng
Tôi có một góp ý cho TG&DT
Cũng bình thường
xem tin tức, Thế giới tin tức Kpop, Kho sim thẻ, sim số đẹp